افتخارات کسب شده «پژوهیار»

نامزد جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی WSIS 2016

اردی بهشت 1395

 

پروانه انتشار نرم‌افزار

۴ خرداد ۱۳۹۴

پوستر برتر کنفرانس کتابخانه دیجیتالی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

 

دستاورد برتر اولین همایش مدیران فناوری اطلاعات ایران

۲۵ فروردین سال ۱۳۹۲

 

همایش کنسرسیوم محتوای ملی

۲۸ آبان سال ۱۳۹۰

 

ویژه‌نامه «پژوهیار» فصلنامه ره‌آورد نور

شماره ۴۰- سال ۱۳۹۱

فارسی