بروشورهای نرم افزار « پژوهیار»

شما می توانید نسخه الکترونیکی بروشورهای نرم افزار پژوهیار که شامل معرفی نرم افزار، راهکارها، قابلیت‌ها، و امکانات آن را با فرمت PDF دانلود و در کامپیوتر شخصی خود مشاهده نمایید. بروشورهای کارگاه‌ها،سازگاری وب‌گاه‌ها با نرم افزار و کارگاه‌های آموزشی نرم افزار پژوهیار نیز به زودی از طریق این بخش در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  • بروشور معرفی شامل:

تعریف پژوهیار، قابلیت‌های نرم افزار، پژوهیار در ورد

  • بروشور سازگاری وب‌گاه‌ها با  پژوهیار شامل:

چیستی سازگاری پایگاه‌ها با پژوهیار، برنامه‌هاواهداف سازگاری با پژوهیار، مزایای سازگاری با پژوهیار، نمونه پایگاه‌های دارای مترجم برای پژوهیار  و...

  • بروشور برگزاری کارگاه‌ها شامل:

مخاطبان کارگاه، شیوه‌های برگزاری، سطوح آموزشی،مراحل ثبت نام کارگاه و پس از برگزاری

بروشور كدنويسي شيوه‌نامه‌هاي استنادي شامل:

          دلايل شيوه‌نامه نويسي، نحوه تعامل، شيوه‌نامه‌هاي موجود

فارسی