یکی از ویژگی‌های بسیار مهم پژوهیار پشتیبانی از پایگاه‌های اطلاعاتی داده های کتابشناختی است که می‌توان به سهولت در آن‌ها به جستجو و سپس ذخیره اطلاعات پرداخت. این روش برای ذخیره خودکار منابع و سازماندهی بسیار راهگشاست. برای پشتیبانی از این پایگاه‌ها استانداردهای کتابشناختی مورد نیاز است که دراین قسمت معرفی می‌شود.

ابرداده:

«ابرداده»،داده‌اي است که محتوا، شکل يا خصوصيات يک ركورد داده‌اي يا يک منبع اطلاعاتي را توصيف مي‌کند.«ابرداده»، داده‌هاي ساختاريافته‌اي هستند كه به توصيف، توضيح، و يا به تعيين محل منبع اطلاعاتي مي‌پردازند. «ابرداده» را مي‌توان در توصيف منابع کاملاً ساختاريافته، يا اطلاعات ساختار نيافته از قبيل مدارک متني به کار گرفت. همچنين مي‌توان براي توصيف منابع الکترونيکي، داده‌هاي رقمي(شامل تصاوير رقمي) و مدارک چاپي از قبيل کتاب‌ها، مجلات و گزارش‌ها، مورد استفاده قرار داد. و مي‌توان آن را در درون يك منبع اطلاعاتي (مانند منابع وب) جاي داد يا به طور جداگانه در يک پايگاه اطلاعاتي نگهداري كرد.

راهنمای سازگاری سایت شما با «پژوهیار»

این راهنما به شما آموزش می‌دهد که چگونه برای ایجاد یک "مترجم" در سایت «پژوهیار» اقدام کنید. و از این طریق سایت شما به سایت‌های حمایت‌شده «پژوهیار» بپیوندد. و از این طریق هر فیلدی در سایت شما امکان ذخیره شدن در «پژوهیار» را خواهد داشت. این مترجم‌ها به این منظور تهیه شده که مدیران سایت‌ها به طور داوطلبانه ابرداده‌های خود را با یکی از قالب‌های شناخته شده  استاندارد کنند و سازماندهی فیلدهای خود را بر اساس آن صورت دهند و سایت خود را به طور خودکار با پژوهیار سازگار کنند. توضیحات جامع‌تری در مقاله رهاوردنور وجود دارد که مشاهده آن بسیار سودمند است.

 از آنجا که این استانداردها از تنوع زیادی برخوردار هستند. تعدادی از پرکاربردترین‌ها در این قسمت معرفی می‌شود:

 

در ادامه راهنمایی سریع این فرمت‌ها به اختصار برای نوع کتاب و مقاله  برای مدیران سایت‌ها آورده شده است:

«UNAPI»

سایت validator.unapi برای اعتبارسنجی و بررسی دیگر سایت‌ها قابل توجه است. یک HTTP API کوچک است که هر برنامه وبی می‌تواند از آن برای درج فراداده استفاده نماید.این فرمت دارای سه بخش است:یک شناسه ریز قالب، یک پیوند html که به شکل خودکار شناسایی می‌شود و سه تابع واسط HTTP که دوتای آن دارای پاسخی تعریف شده و استاندارد هستند.

 

«استاندارد دوبلین کر ( Unqualified Dublin Core RDF

قالب داده‌اي دابلين‌کور به منزله يک استاندارد جامع که توسط او سي ال سي تدوين يافته است. طرح دابلين کور نام خود را از کار‌گاهي به همين نام که در سال ۱۹۹۵ توسط (اوسي‌ال‌ سي) در شهر دابلين اوهايو در ايالات متحده برگزار شد، انجام طرحهاي تحقيقاتي مختلف مبني بر اين الگو که در کشور‌هاي مختلف جهان صورت گرفته است، قابليت‌ها و کاربرد‌هاي عملي و عيني اين قالب را در بستر‌ها و محيط‌هاي مختلف به اثبات رسانده است. به همين خاطر استاندارد دابلين کور مورد پذيرش بسياري از کتابخانه‌ها و مراکز فهرست‌نويسي قرار گرفته و مبناي کار سازماندهي منابع اينترنتي واقع شده‌است.

قالب داده‌اي دابلين‌کور به منزله يک استاندارد جامع که توسط او سي ال سي تدوين يافته و طرح دابلين کور نام خود را از کار‌گاهي به همين نام که در سال ۱۹۹۵ توسط (اوسي‌ال‌ سي) در شهر دابلين اوهايو در ايالات متحده برگزار شد گرفته است. انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مختلف مبني بر اين الگو که در کشور‌هاي مختلف جهان صورت گرفته است، قابليت‌ها و کاربرد‌هاي عملي و عيني اين قالب را در بستر‌ها و محيط‌هاي مختلف به اثبات رسانده‌است. به همين خاطر استاندارد دابلين کور مورد پذيرش بسياري از کتابخانه‌ها و مراکز فهرست‌نويسي قرار گرفته و مبناي کار سازماندهي منابع اينترنتي واقع شده‌است.

طرح ابرداده‌ای دوبلین کور نوعی استاندارد است که مجموعه ای از عناصر «ابرداده» را برای سهولت دسترسی به منابع الکترونیکی عرضه می‌کند. عملکرد این استاندارد از حوزه کتابشناختی شروع شد اما به یک استاندارد واقعی برای «ابرداده» در محیط های وب تبدیل شده‌است. از مزایای آن می توان به ساده و روان بودن اشاره کرد. البته تمام فیلدها اختیاری و تکرار پذیر است.

استاندارد ابردادهای دابلینکور دو سطح دارد: (ساده و ویژه)

 •  سطح ساده شامل ۱۵عنصر (مقید به توضیحگرها)
 • سطح ویژه شامل ۷ عنصر (مخاطب، منشا، نگهدارنده حقوق) بیشتر یعنی ۲۲ عنصر.

 عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور به زبان‌های بسیاری از جمله زبان فارسی ترجمه شده‌است . برخی از این عناصر عبارتند از  :

Title,Creator,Subject,Description,Publisher,Contributor,Date,Type,Format,Identifier,Source,Language,Relation,Coverage,Rights

 • عنوان: نامي که به منبع داده مي شود
 •  پديدآور: فرد يا سازمان مسئول ايجاد منبع
 •  موضوع: موضوع محتواي منبع
 •  توصيفگر: مشخصات توصيفي منبع
 •  ناشر: منتشركننده منبع
 •  توزيع کننده: شخص يا سازمان مسئول توزيع منبع
 •  تاريخ: تاريخ مربوط به منبع
 •  نوع: طبيعت منبع
 •  قالب: نمود فيزيکي يا رقمي منبع
 •  معرف: ارجاعي واضح به منبع مثل URLيا يک ISBN
 •  ماخذ: ماخذي که منبع از آن گرفته شده‌است
 •  زبان: زبان منبع
 •  رابطه: ارجاع به منبعي مرتبط
 •  پوشش: بسط يا دامنه محتواي منبع
 •  حقوق: اطلاعاتي درباره حقوق منبع
 

مثال برای کتاب “Book”

 

 فیلدهای پژوهیار

Unqualified Dublin Core RDF Field

[Drop Down Box]

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:type=“
MEDIA TYPE
….>

Title

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
dc:title=“
TITLE
….>

Author

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:creator=“
LAST, FIRST
….>

Contributor, Editor, Series Editor, and Translator

<dc:contributor>LAST, FIRST</dc:contributor>

Publisher

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:publisher=“
PUBLISHER
….>

Date

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:date=“
DATE
….>

ISBN

<dc:identifier>ISBN ISBN</dc:identifier>

Call Number

<dc:identifier>CALL NUMBER</dc:identifier>

Loc. in Archive

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:coverage=“
LOC. IN ARCHIVE”>

Rights

<RDF:Description RDF:about=“urn:isbn:ISBN
….
dc:rights=“
RIGHTS
….>

 

مثال برای مقاله“Article” 

 

Pajoohyar Field فیلدهای پژوهیار

Unqualified Dublin Core RDF Field

Reviewed Author

<dc:contributor>LASTFIRST</dc:contributor>

ISSN

<dc:identifier>ISSN ISSN</dc:identifier>

 
 
 
 

«RIS Format»

مثال برای کتاب "book"

 

 

فیلدهای پژوهیار

RIS Field

[Drop Down Box]

Type of reference (TY)

Title

Title Primary (T1)

Author

Author Primary (A1)

Contributor, Series Editor, and Translator

Author Secondary (A2)

Editor

Editor (ED)

Abstract

Abstract (N2)

Series

Title Series (T3)

Volume

Volume number (VL)

Place

City of publication (CY)

Publisher

Publisher (PB)

Date

Date Primary (PY)

Pages

Ending page number (EP)

ISBN

ISSN/ISBN (SN)

URL

Web/URL (UR)

 

 اطلاعات بیشتر برای مقاله "Article"

 

فیلدهای پژوهیار

RIS Field

Reviewed Author

Author Secondary (A2)

Publication

Periodical Name (JF)

 

«MODS Format»

کتاب "Book"

فیلد پژوهیار

MODS Field

[Drop Down Box]

<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority=“local”>
MEDIA TYPE</genre>
<genre authority=“marcgt”>
MEDIA TYPE</genre>

Title

<titleInfo>
<title>
TITLE</title>
</titleInfo>

Author (*aut) & Editor (*edt)

<name type=“personal”>
<namePart type=“family”>
LAST</namePart>
<namePart type=“given”>
FIRST</namePart>
<role>
<roleTerm type=“code” authority=“marcrelator”>
*</roleTerm>
</role>
</name>

Contributor, Series Editor, Translator

<name type=“personal”>
<namePart type=“family”>
LAST</namePart>
<namePart type=“given”>
FIRST</namePart>
<role>
<roleTerm type=“code” authority=“marcrelator”>
</role>
</name>

Abstract

<abstract>ABSTRACT</abstract>

Series & Series Number

<relatedItem type=“series”>
<titleInfo>
<title>
SERIES</title>
<partNumber>
SERIES NUMBER</partNumber>
….

Volume

<part>
<detail type=“volume”>
<number>
VOLUME</number>
</detail>
….
</part>

Edition

<originInfo>
<edition>
EDITION</edition>
….
</originInfo>

Place

<originInfo>
….
<place>
<placeTerm type=“text”>
PLACE</placeTerm>
</place>
….
</originInfo>

Publisher

<originInfo>
….
<publisher>
PUBLISHER</publisher>
….
</originInfo>

Date

<originInfo>
….
<copyrightDate>
DATE</copyrightDate>
….
</originInfo>

Pages

<part>
….
<extent unit=“pages”>
<start>
PAGES (START)</start>
<end>
PAGES (END)</end>
</extent>
</part>

ISBN

<identifier type=“isbn”>ISBN</identifier>

URL

<location>
….
<url>
URL</url>
</location>

Accessed

<originInfo>
….
<dateCaptured>
ACCESSED</dateCaptured>
</originInfo>

Call Number

<classification>CALL NUMBER</classification>

Loc. in Archive

<location>
<physicalLocation>
LOC. IN ARCHIVE</physicalLocation>
….
</location>

Rights

<accessCondition>RIGHTS</accessCondition>

 

مقاله “Article”
 

 

فیلد پژوهیار

MODS Field

Reviewed Author

<name type=“personal”>
<namePart type=“family”>
LAST</namePart>
<namePart type=“given”>
FIRST</namePart>
<role>
<roleTerm type=“code” authority=“marcrelator”/>
</role>
</name>

Publication

<relatedItem type=“host”>
....
<titleInfo>
<title>
PUBLICATION</title>
</titleInfo>
</relatedItem>

Section

<relatedItem type=“host”>
<part>
<detail type=“section”>
<text>
SECTION</text>
</detail>
….
</part>
….
</relatedItem>

ISSN

<relatedItem type=“host”>
….
<identifier type=“issn”>
ISSN</identifier>
….
</relatedItem>

 

 

 

«Refer/BibIX Format »

 

 

 

کتاب “Book” 

 

فیلد پژوهیار

Refer/BibIX Field

[Drop Down Box]

%0

Title

%T

Author, Contributor, and Series Editor

%A

Editor

%E

Translator

%?

Abstract

%X

Series

%S

Volume

%V

Edition

%7

Place

%C

Publisher

%I

Date

%D

Pages

%P

ISBN

%@

URL

%U

Call Number

%L

Loc. in Archive

%W

Rights

%*

 

 مقاله “Article”

 

فیلد پژوهیار

Refer/BibIX Field

Reviewed Author

%A

Publication

%B

 

«Wikipedia Citation Template»

کتاب"Book"

 

فیلد پژوهیار

Wikipedia Citation Templates Field

[Drop Down Box]

{{Cite MEDIA TYPE
….}}

Title

{{Cite book
….
| title = 
TITLE
….}}

Author

{{Cite book
....
| last = 
LAST
| first = FIRST
....}}

Editor and Series Editor (Format for both: FIRST LAST)

{{Cite book
….
| coauthors = 
EDITORSERIES EDITOR
….}}

Translator

{{Cite book
….
| others = 
FIRST LAST (trans.)
….}}

Series

{{Cite book
….
| series = 
SERIES
….}}

Volume

{{Cite book
….
| volume = 
VOLUME
….}}

Edition

{{Cite book
| edition = 
EDITION
….}}

Place

{{Cite book
….
| location = 
PLACE
….}}

Publisher

{{Cite book
….
| publisher = 
PUBLISHER
….}}

Date

{{Cite book
….
| date = 
DATE
….}}

Pages

{{Cite book
….
| pages = 
PAGES
….}}

ISBN

{{Cite book
….
| isbn = 
ISBN
….}}

URL

{{Cite book
….
| url = 
URL}}

Accessed

{{Cite book
….
| accessdate = 
ACCESSED
….}}

 

مقاله “Article” 

 

فیلد پژوهیار

Wikipedia Citation Templates Field

Reviewed Author and Translator (Format for both: FIRST LAST)

{{Cite news
….
| coauthors =
 REVIEWEDTRANSLATOR (trans.)
….}}

Publication

{{Cite news
….
| work = 
PUBLICATION
….}}

ISSN

{{Cite news
….
| issn = 
ISSN
….}}

 

 

«BibTeX»

 

کتاب"Book"
 

فیلد پژوهیار

BibTeX Field

[Drop Down Box]

@MEDIA TYPE{….
….}

Title

@book{….
title = {
TITLE},
….}

Author, Contibutor, Series Editor, and Translator (Format: FIRST LAST)

@book{….
author = {
AUTHOR and CONTRIBUTOR and SERIES EDITOR andTRANSLATOR},
….}

Abstract

@book{….
abstract = {
ABSTRACT},
….}

Editor

@book{….
editor = {
EDITOR},
….}

Series

@book{….
series = {
SERIES},
….}

Volume

@book{….
volume = {
VOLUME},
….}

Edition

@book{….
edition = {
EDITION},
….}

Place

@book{….
address = {
PLACE},
….}

Publisher

@book{….
publisher = {
PUBLISHER},
….}

Date

@book{….
month = 
DATE (MONTH, 3 letter abbr.),
year = {
DATE (YEAR)},
….}

Pages

@book{….
pages = {
PAGES}
….}

ISBN

@book{….
isbn = {
ISBN},
….}

URL

@book{….
url = {
URL},
….}

Call Number

@book{….
lccn = {
CALL NUMBER},
….}

Loc. In Archive

@book{….
location = {
LOC. IN ARCHIVE},
….}

Rights

@book{….
copyright = {
RIGHTS},
….}

Extra

@book{….
note = {
EXTRA},
….}

مقاله“Article” 

 

فیلد پژوهیار

BibTeX Field

Author, Contributor, Reviewed Author and Translator (Format: FIRST LAST)

@article{….
author = {
AUTHOR and CONTRIBUTOR and REVIEWED AUTHOR andTRANSLATOR},
….}

Publication

@article{….
journal = {
PUBLICATION},
….}

Section

@article{….
chapter = {
SECTION},
….}

ISSN

@article{….
issn = {
ISSN},
….}

 

به اختصار در جدول زیر مشاهده نمایید:

 

 

Pajoohyar

CSL type

1

Zotero field

CSL field

2

abstractNote

abstract

3

accessDate

accessed

4

archive

archive

5

archiveLocation

archive_location

6

callNumber

call-number

7

creator

 

8

author

author

9

contributor

 

10

editor

editor

11

seriesEditor

collection-editor

12

translator

translator

13

date

issued

14

edition

edition

15

extra

note

16

ISBN

ISBN

17

language

language

18

libraryCatalog

 

19

numberOfVolumes

number-of-volumes

20

numPages

number-of-pages

21

place

publisher-place

22

publisher

publisher

23

rights

 

24

series

collection-title

25

seriesNumber

collection-number

26

shortTitle

shortTitle

27

title

title

28

url

URL

29

volume

volume

30

abstract

 

31

DOI

 

 

Undefined