نرم‌افزار « پژوهیار» در هر بروزرسانی و نسخه‌های خود شیوه‌های استناددهی که در ایران استفاده می‌شود را بومی کرده و شیوه‎‌های استاندارد موجود را نیز به نرم‌افزار افزوده است. این شیوه‌ها براساس درون متن و زمینه موضوعی قابل تقسیم است که در ادامه توضیحات بیشتری داده شده است.با کلیک بر نام هر شیوه در جدول، دستورالمعل هر شیوه‌نامه‌ای که در «پژوهیار» وجود دارد را مشاهده و دانلود نمایید.

آمار شیوه‌نامه‌های استناددهی

شیوه‌نامه ها تا سال ۲۰۱۴، ۷۰۹۵ شیوه در رشته‌های مختلف آمارگیری شده است. از این تعداد ۱۰۱۸  شیوه به صورت مستقل و متفاوت و ۶۰۷۷  شیوه برگرفته از سایر شیوه‌ها است. گراف زیر که به صورت آنلاین در این صفحه  قابل نمایش است. لیستی از شیوه‌ها را در اختیار قرار می‌دهد.

 

طبقه‌بندی شیوه‌های «پژوهیار» براساس نوع:

طبقه‌بندی شیوه‌های موجود در نرم‌افزار «پژوهیار»:

نام شیوه‌‌نامه نسخه «پژوهیار» نمایش درون متن زمینه موضوعی توضیحات

دانشگاه امیر کبیر (فارسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

[۱]

فنی و مهندسی

نمایش کتابنامه:ترتیب براساس شماره استنادهای درون متن است.

دستورالعمل شیوه برای تمام قواعد فیزیک و سایر مخفف‌ها، اختصارات دارد.

شباهت: نکات مشترک استناددهی با شیوه IEEE دارد.

زبان استناددهی: فارسی، عربی، انگلیسی

IEEE

(فارسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

[۱]

فنی و مهندسی

مثال: کتاب [۱]

زبان استناددهی:فارسی، عربی، انگلیسی

IEEE

نسخه ۱ «پژوهیار»

[1]

فنی و مهندسی

مثال: کتاب [1]

زبان استناددهی: انگلیسی

ای‌پی‌ای

(سه زبانه)

نسخه ۱ «پژوهیار»

(نویسنده،تاریخ)

عمومی. علوم‌انسانی(روانشناسی)

مثال: کتاب (فیاض جهانی، ۱۳۸۹)

زبان:فارسی، عربی، انگلیسی

American Psychological Association 6th edition نسخه ۱ «پژوهیار»

(نویسنده،تاریخ)

علوم انسانی (روانشناسی)

مثال: کتاب (فیاض جهانی,1389)

زبان:انگلیسی

شیکاگو (نویسنده- تاریخ)

(فارسی، عربی، انگلیسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

(نویسنده تاریخ)

عمومی

مثال: کتاب(فیاض جهانی ۱۳۸۹)

شباهت: برگرفته از ویرایش ۱۶ شیوه شیکاگو(نویسنده تاریخ) البته در  قسمت محل ویرایش و سایر جزئیات متفاوت است.

تفاوت ویرایش ۱۵ و ۱۶ یشتر در بخش الکترونیک و وب آن گسترش یافته است.

شیکاگو (پاورقی با کتابنامه )

(فارسی، عربی، انگلیسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

۱

عمومی

مثال درون متن: عدد به تنهایی

مثال کتابنامه : فیاض جهانی، فرشید، ترجمه‌ی. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. ج ۲. ۳ جلد. ویرایش ۲. رشت: گپ، ۱۳۸۹.

مثال پاورقی: فرشید فیاض جهانی، مترجم، راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی، ج ۲، ۳ جلد، ویرایش ۲ (رشت: گپ، ۱۳۸۹).

شباهت: معادل Chicago manual of style 16th edition (full note) گرفته شده است

Chicago manual of style 16th edition

(author-date)

نسخه ۱ «پژوهیار»

(نویسنده تاریخ)

عمومی

مثال: کتاب (فیاض جهانی 1389)

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، مترجم. 1389. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. 2. ج 2. 3 جلد. رشت: گپ.

Chicago manual of style 16th edition

(full note)

نسخه ۱ «پژوهیار» 1 عمومی

مثال :عدد در درون متن

کتابنامه: فیاض جهانی, فرشید، ترجمه‌ی. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. 2. ج 2. 3 جلد. رشت: گپ, 1389.

پاورقی: [1] فرشید فیاض جهانی, مترجم,راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی, 2, ج 2, 3 جلد (رشت: گپ, 1389).

Chicago manual of style 16th edition

(note)

نسخه ۱ «پژوهیار» 1

عمومی

مثال :درون منن عدد خالی

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، ترجمه‌ی. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. 2. ج 2. 3جلد. رشت: گپ, 1389.

مثال پاورقی: [1] فیاض جهانی، راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی.

American Anthropological Association نسخه ۱ «پژوهیار»

(نویسنده تاریخ)

علوم انسانی و اجتماعی

حوزه انسان شناسی

مثال درون متن:کتاب (فیاض جهانی 1389)

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، tran.
 
1389   راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی, vol.2. 2. رشت: گپ.

شباهت:

با نام اختصاری شیوه AAA شناخته شده است. و یکی از زیر شاخه‌های شیوه شیکاگو است.

مجله قرائت پژوهی:جامعه المصطفی العالمیه

(فارسی،عربی،انگلیسی)

نسخه ۱ «پژوهیار» (نویسنده،تاریخ)

علوم اسلامی

مثال درون متن: کتاب (فیاض جهانی، ۱۳۸۹)

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید (مترجم.) (۱۳۸۹)، راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی، رشت: گپ.

ونکوور

(فارسی، عربی، انگلیسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

(۱)

پزشکی

مثال درون متن: کتاب (فیاض جهانی، ۱۳۸۹)

---

vancouver

نسخه ۱ «پژوهیار»

(1)

پزشکی

---

دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی

(فارسی، عربی، انگلیسی)

نسخه ۱ «پژوهیار»

(۱)

پزشکی

شباهت: برگرفه از یکی از نسخه‌های شیوه ونکوور است.

Cell

نسخه ۱ «پژوهیار»

(تاریخ)

پزشکی مثال درون متن:

کتاب (1389)

مثال کتابنامه: (1389). راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی (رشت: گپ).

elsevier-harvard

نسخه ۱ «پژوهیار» (نویسنده،تاریخ) عمومی

مثال درون متن: کتاب (فیاض جهانی، 1389)

مثال کتابنامه:فیاض جهانی، ف. 1389. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی، 2. ed. گپ، رشت.

بیشتر در پایگاه‌ها استفاده می‌شود.

هاروارد

(فارسی، عربی، انگلیسی)

نسخه ۱.۵ «پژوهیار» (نویسنده،تاریخ) عمومی

مثال درون متن: کتاب (فیاض جهانی، ۱۳۸۹)

مثال کتابنامه:فیاض جهانی، ف. ۱۳۸۹. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی،ویرایش ۲. گپ، رشت.

modern-humanities-research-association 3rd edition

(note with bibliography)

نسخه ۱ «پژوهیار»

کتاب

علوم انسانی و اجتماعی

حالت پاورقی کتابنامه است

مخفف نام شیوه : MHRA

درون متن: کتاب

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، tranراهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی، ۲، ۳ vols. (رشت: گپ، 1389)

مثال پاورقی:

[1] فرشید فیاض جهانی، tranراهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی، ۲، ۳ vols. (رشت: گپ، 1389).

modern-language-association نسخه ۱ «پژوهیار» (نویسنده)

زبان‌‌شناسی

مثال درون متن:

کتاب (فیاض جهانی)

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، مترجم. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. ۲. ۲. رشت: گپ، 1389. Print. ۳.

شیوه mla

چندزبانه

نسخه ۱.۵ «پژوهیار» (نویسنده) زبان شناسی و ادبیات

مثال درون متن: کتاب (فیاض جهانی)

مثال کتابنامه: فیاض جهانی، فرشید، مترجم. راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. ۲. ۲. رشت: گپ، ۱۳۸۹.

nature

نسخه ۱ «پژوهیار»

کتاب 1

کشاورزی و علوم زیستی 1

1.         راهنمای استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رفرنس‌های مقالات علمی. ۲، (گپ، 1389).

مثال درون متن: در داخل متن عدد داده می‌شود.

شیوه‌نامه ایران نسخه ۱.۵ «پژوهیار» (نویسنده تاریخ)

عمومی

برای منابع فارسی، ایرانی و اسلامی گزینه مناسبی است.

شباهت: برگرفته از ویرایش ۱۵ شیوه شیکاگو(نویسنده تاریخ)  نوشته شده و در  بعضی از قسمت‌ها بومی شده است. نحوه استناد به متون دینی مثل قرآن نیز در دستورالمعل شیوه افزوده شده است.

دایره المعارف علوم پزشکی اسلام و ایران نسخه ۱.۵ «پژوهیار» (نویسنده) پزشکی شیوه اختصاصی دایر‌ه‌المعارف علوم اسلام و ایران است

فارسی