فارسی

سارا مرادی
پست الکترونیک: sara.moradi6363@gmail.com       

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان                                           

سوابق کاری و اجرائی:

 • همکاری با کتابخانه استانداری کرمانشاه از تاریخ 1393/06/3 تا 1394/03/24
 • راه اندازی و انجام خدمات فنی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال 1392 شامل: فهرست نویسی، آماده سازی و...کتب فارسی، لاتین، سی دی و... قابل ذکر است که کتابخانه تحت نرم افزار پارس آذرخش و مجهز به سیستم RFID بوده. شماره نامه 4239-1-12-11
 • مجدداً انجام خدمات فنی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال 1393 شامل: فهرست نویسی، آماده سازی کتب فارسی، لاتین،  پایان نامه و.. به شماره نامه 1213-1-12-11
 • همکاری با کتابخانه دانشکده پرستاری، مامایی، پيراپزشکی ازتاريخ89/4/3 لغایت 90/6/15 همکاری درانجام فهرست نويسی، ورود اطلاعات، آماده سازی و...
 • همکاری با کتابخانه دانشکده دارو سازی ازتاريخ 88/4/7  لغایت89/3/19. انجام خدمات فنی شامل آماده سازی ، ورود اطلاعات کتب فارسی و لاتين،  فهرست نويسی و...­.
 • همکاری در برگزاری دومین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-شاخه کرمانشاه با عنوان: همایش سراسری مطالعه مفید در تاریخ: 89/7/30.
 • همکاری در برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 86/9/22.
 • مقاله "رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه". علمی ـ پژوهش. تاریخ پذیرش 93/2/16 به شماره نامه 1132.
 • مقاله"مقایسه خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهرکرمانشاه".  علمی ـ پژوهشی. (در دست داوری).

شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی:

الف) همایش ها:

 • شرکت در همایش اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی/ تاریخ:  1389/3/6.
 • شرکت در همایش سراسری مطالعه مفید/ تاریخ: 1388/7/30.
 • شرکت در همایش فناوریهای نوین در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تاریخ :1387/2/31.
 • شرکت در همایش ملیISC  و ISI / تاریخ:  1388/11/8.

ب) کارگاهها:

 • شرکت در کارگاه آموزشی EndNote  / تاریخ: 1389/8/4.
 • شرکت در کارگاه آموزشی چکیده نویسی/ تاریخ: 1389/2/28.
 • شرکت در کارگاه آموزشی نمایه سازی/ تاریخ: 1389/3/1.
 • شرکت در کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی/  تاریخ: 1389/3/8.
 • شرکت در کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی: مفاهیم، مهارت ها و کاربردها/ تاریخ: 1389/7/5.

مهارت­های کسب شده:

 •  کسب گواهی نامه ICDL درجه 1  از فنی و حرفه ای با کسب نمره 98.
 • کسب گواهی نامه ICDL درجه 2 از فنی و حرفه ای با کسب نمره 93.
 • کسب گواهی نامه دوره آموزشی تایپ سریع از مرکز جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه.
 • تسلط کافی  بر  نرم افزار پارس آذرخش.
 • تسلط کافی بر  نرم افزار کتابشناسی ملی.
 • تسلط بر نرم افزار سیمرغ.
 • گذراندن برخی از دوره­­های زبان انگليسی.
 • گذراندن نرم افزار SPSS  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی( استان کرمانشاه)
 • حکم های ورزشی در سطح آموزشگاه­های شهرستان و استان در رشته بدمینتون.

 

عضويت در مجامع حرفه­ای رشته کتابداری و اطلاع رسانی:

 • عضويت در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران .
عکس: 
استان: 
کرمانشاه