چهارمین همایش مدیران فناوری اطلاعات توسط پژوهشگاه علوم و فناوی اطلاعات، 7 مهر ماه 1395 با ریاست دکتر احمدی، معاون پژوهش وزارت علوم برگزار می‌شود.

این همایش به پشتوانه تجربه چند دهه فعالیت پژوهشگاه ایرانداک در زمینه علوم و فناوری اطلاعات با رویکرد میان‌رشته‌ای و با شعار «فناوری اطلاعات از چشم‌انداز سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی» به منظور آشنایی و تبادل دیدگاه‌ها، دستاوردها و تجربه‌های فرهنگی، مدیریتی و فناورانه حاصل از به‌کارگیری فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری این همایش عبارتند از:

تبادل دیدگاه‌ها، ایده‌ها و تجربه‌های علمی- فناوری، سیاستی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و در حوزه فناوری اطلاعات با جامعه علمی كشور؛

برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه دستاوردهای برگزیده با تأکید بر رویکرد «فناوری اطلاعات از چشم‌انداز سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی»؛ 

برقراری ارتباط و پيوند كاری میان صاحبنظران و محققان علوم انسانی و اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریت، علوم و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و زمینه‌های مرتبط.

سه محور اصلی همایش علمی- فناوری، سیاستی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی است که هر کدام به تفصیل محورهای فرعی را نیز پوشش می‌دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این همایش به وبگاه آن مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است، گروه «پژوهیار» با ثبت یک ایده و معرفی «ابر پژوهیار» بعنوان دستاورد فناورانه در این همایش حضور دارد. 

فارسی