بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه ۵,۴,4
تاریخ به‌روز رسانی: 10 خرداد ۱۳۹۸

رفع مشکل همزمان‌سازی

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه ۵,۴.3
 تاریخ به‌روز رسانی: 20 خرداد 1398
 
بهبود نرم‌افزار
رفع مشکل‌های گزارش شده :

 • رفع نمایش DOI  در شیوه شیکاگو- نویسنده- تاریخ
 • بررسی ورودی اطلاعات در زمان نداشتن فیلد زبان در امکان چند مرجعی
 • ذکر نام مختصر مجله در شیوه‌های مورد نیاز

 
مترجم‌های افزوده شده:

 • ایران داک  
 • نورمگز
 • پایگاه علوم استنادی
 • آستان قدس

 
رفع مشکلات شیوه‌های زیر:
 

 • ادیان و عرفان
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • تولیدات دامی
 • مدیریت آب و آبیاری
 • پژوهش های قرآن و حدیث
 • پژوهش ادبیات معاصر جهان
 • سیاست علم و فناوری

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.4.2
 تاریخ به‌روز رسانی: 5 اسفند 1397
 
بهبود نرم‌افزار
رفع مشکل‌های گزارش شده 
 
مترجم‌های افزوده شده:
 

 •      پژوهش‌ کار 
 •       پارس آذرخش
 •      کتابخانه دیجیتال پارسا
 •      کتابخانه پویش 
 •      پایگاه عرفان 
 •     پایگاه پژوهان   

نگارش ۵,۴.۱ (نسخه ۲)

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه ۵,۴.۱
 تاریخ به‌روز رسانی: ۹ دی‌ماه ۱۳۹۷
 
بهبود نرم‌افزار
رفع مشکل افزودن برچسب
 
مترجم‌های افزوده شده:

 •       مدیریت انتشارات دانشگاه
 •       سامانه پژوهان
 •       پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.4.1
 تاریخ به‌روز رسانی: 9 دی‌ماه ۱۳۹۷
 
بهبود نرم‌افزار
رفع مشکل افزودن برچسب
 
مترجم‌های افزوده شده:

 •       مدیریت انتشارات دانشگاه
 •       سامانه پژوهان
 •       پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.4.0
 
تاریخ به‌روز رسانی: آذرماه 1397

 

 • بهبود نرم‌افزار
 • افزودن فیلدهای چاپگر، مقدمه نویس، استاد راهنما،  مشاور، زیر نظر
 • امکان درج تاریخ های شمسی و قمری در تاریخ نشر
 • رفع مشکل عدم نمایش حجم در قسمت همزمان سازی

شیوه های جدید:

 • امنيت پژوهي دانشکده علوم و فنون فارابی
 • مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی
 • تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز
 • پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز
 • پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان
 • روش شناسی علوم انسانی حوزه و دانشگاه
 • جستارهای اقتصادی حوزه و دانشگاه
 • تربیت اسلامی حوزه و دانشگاه
 • علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • قرآن شناخت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معارف منطقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت فرهنگی اجتماعی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • کلام اسلامی موسسه امام صادق(ع)
 • پژوهش های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • اسلام و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • کاوشی نو در فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نقد و نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • پژوهش نامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب
 • پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
 • پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب
 • شیعه پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

 
·         لیست شیوه های ویرایش شده :

 • مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 • مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران
 • مجله انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • مجله مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • شیوه APA  چند زبانه، نسخه 6
 • شیوه (Chicago (author-date چند زبانه، نسخه ۱۷
 • شیوه (Chicago (footnote-bibliography چند زبانه، نسخه ۱۶
 • شیوه IEEE چند زبانه
 • شیوه MLA چند زبانه، نسخه ۷

مترجم‌های جدید: 

 • پیام نور 
 • خانه کتاب 
 • بانک اطلاعات پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور 
 • پروان پژوه
 • کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی غیاث‌الدین جمشید کاشانی 
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمساری 
 • آدینه بوک
 • کتابخانه دانشگاه تربت حیدریه 

مترجم‌های اصلاح شده: 
 

 • نوراسکالر
 • نورمگز

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.3.0
تاریخ به‌روز رسانی: 30 مهرماه ۱۳۹۷

شیوه‌های افزوده شده:
دانشگاه اصفهان

 • مجله متافیزیک
 • مجله مدیریت تولید و عملیات
 • مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
 • مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
 • مجله پژوهش های تاریخی
 • مجله پژوهش های زبانشناختی قرآن
 • مجله پژوهش های زبان شناسی
 • مجله پژوهش نامه روانشناسی مثبت
 • مجله تحقیقات بازاریابی نوین
 • مجله رویکردهای نوین آموزشی

دانشگاه سمنان

 • مجله مدلسازی اقتصادسنجی
 • مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
 • مجله ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دانشگاه شیراز

 • مجله مطالعات ادبیات کودک
 • مجله پژوهش های برنامه درسی
 • مجله زبان شناسی گویش های ایرانی
 • مجله مطالعات آموزش و یادگیری
 • مجله مطالعات حقوقی
 • مجله پیشرفت های حسابداری

دانشگاه کاشان

 • مجله مطالعات عرفانی
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • مجله علوم اجتماعی
 • مجله مطالعات زبان و ترجمه

دانشگاه علامه طباطبائی

 • مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

دانشگاه اراک

 • مجله مطالعات تاریخی جنگ

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • مجله نثر پژوهی ادب فارسی
 • مجله پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک

دانشگاه قم

 • مجله پژوهش های فلسفی کلامی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 • مجله پژوهش های جامعه شناسی معاصر
 • مجله پژوهشنامه نهج البلاغه
 • مجله پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
 • مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 • مجله پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانشگاه زنجان      

 • مجله تاملات فلسفی

دانشگاه تبریز

 • مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
 • مجله زبان و ادب فارسی
 • مجله پژوهش های فلسفی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • مجله توسعه اجتماعی

·        افزودن پایگاه‌های حمایت شده پژوهیار  

 • کتابخانه و موزه ملی ملک
 • دانشنامه جهان اسلام
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي
 • تبیان
 • انسانی
 • کتابخانه الکترونیکی شیعه
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سامانه نشریات دانشگاه امام حسین 
 • انتشارات علمی و فرهنگی 
 • پایگاه آی نجوم 
 • پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
   

·        اصلاح پایگاه‌های حمایت شده پژوهیار  

 • پایگاه آیت الله خامنه ای 
 • علم نت
 • سیناوب
 • نورمگز
 • پایگاه‌های کتابخانه‌های ایران(لیب)
 • کتابخانه دیجیتال دانشگاه شریف
 • پایگاه فیلیمو

 
 

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.2.6
تاریخ به‌روز رسانی: 22 شهریورماه ۱۳۹۷

 • بهبود نرم‌افزار
 • افزودن امکان انتخاب آیتم مورد علاقه 
 • افزودن توضیحات ضروری به شیوه نامه‌های انگلیسی در افزونه ورد 

 
شیوه های اصلاح شده:

 •   اندیشه مدیریت راهبردی
 •    دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری
 •    نگره
 •    گردشگری علم و فرهنگ
 •    هنر علم و فرهنگ
 •    مدیریت و پژوهش های دفاعی
 •    علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
 •    پژوهش در برنامه ریزی درسی
 •    پژوهشنامه حقوق اسلامی
 •    دانش سیاسی
 •    دین و ارتباطات
 •   مطالعات اقتصاد اسلامی
 •  تحقیقات مالی اسلامی
 •   سیاست دفاعی
 •  تحقیقات مدلسازی اقتصادی
 •   جامعة المصطفی
 •   پژوهش نفت

شیوه های جدید:
 

·        پژوهشگاه معارج

 • حکمت اسرا 

·        دانشگاه اصفهان

 •    متن شناسی ادب فارسی
 •    جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 
 •    جامعه شناسی کاربردی 
 •    فنون ادبی 
 •    الهیات تطبیقی 
 •    اقتصاد شهری
 •    برنامه ریزی فضایی جغرافیا 

·        دانشگاه یزد

 •     کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
 •    کاوشهای مدیریت بازرگانی 

·        دانشگاه تبریز

 •     جغرافیا و برنامه ریزی 
 •     هیدروژئومورفولوژی
 •      پژوهش های نوین روانشناختی 

·        دانشگاه مازندران

 • برنامه ریزی و توسعه گردشگری 

·        دانشگاه شیراز

 • بوستان ادب 

·        دانشگاه شهید چمران اهواز

 •     اقتصاد مقداری
 •     دامپزشکی ایران 

·        دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 •    لسان مبین 
 •    دانش حسابداری مالی

·        دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • دانش حسابداری 

·        دانشگاه فردوسی مشهد

 •     جغرافیا و توسعه ناحیه ای 
 •     جغرافیا و توسعه فضای شهری 
 •     دانشنامه حقوق اقتصادی 

·        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • اقتصاد مالی 

·        دانشگاه علوم انتظامي امين

 •     مدیریت منابع در نیروی انتظامی 
 •     انتظام اجتماعی 

·        دانشگاه سیستان وبلوچستان

 • جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای 

·        دانشگاه الزهرا

 • مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان   

       
مترجم های اصلاح شده:

 •      سیویلیکا
 •      آستان قدس
 •      پرتال جامع علوم انسانی               
 •      فیلیمو
 •      کنسرسیوم محتوای ملی
 •      ایرانداک
 •     کتابخانه دیجیتال دفتر تبلیغات اسلامی
 •      شامله
 •      اندیشوران
 •      دانشیاری
 •     علم نت
 •     Lib.ir
 •     نورحدیث
 •     ساعت ایرانداک

15. مترجم های جدید:

 •      آداک
 •      کتابخانه دیجیتال دید
 •       سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)
 •        سمیناتک
 •       کتابخانه دیجیتال نشریات دانشگاه مشهد

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.2.5

تاریخ به‌روز رسانی: 10 تیرماه 1397

بهبود نرم‌افزار
 
شیوه های اصلاح شده:

 •    جلوه هنر
 •    خانواده پژوهی
 •    مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
 •    نظام ها و خدمات اطلاعتی
 •     پژوهش های اقتصادی
 •     روان شناسی بالینی ایران

شیوه های جدید:
         دانشگاه گیلان:

 •      ادب پژوهی
 •      مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی
 •    پژوهشنامه حقوق کیفری
 •      سیاست جهانی

      دانشگاه شهید باهنر کرمان:

 •     ادبیات پایداری
 •      ادبیات تطبیقی
 •     مطالعات نواحی شهری

        دانشگاه رازی- کرمانشاه:

 •     جغرافیا و پایداری محیط
 •     روان‌شناسی پیری
 •   کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی
 •   مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

·         دانشگاه سیستان وبلوچستان:

 •  جغرافیا و توسعه
 •   مطالعات روانشناسی تربیتی
 •  مخاطرات محیط طبیعی
 •   پژوهش های مدیریت عمومی
 •   پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

      دانشگاه کردستان:

 •  مشاوره و روان درمانی خانواده
 •  مطالعات شهری

         دانشگاه شهید چمران اهواز:

 •   علوم تربیتی
 •   دست آوردهای روان شناختی

       دانشگاه فردوسی مشهد:

 •   پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
 •   زبانشناسی و گویش های خراسان

       دانشگاه تهران:

 •  مدیریت دولتی
 •   تحقیقات مالی

        دانشگاه مازندران:

 •  جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
 •  مطالعات برنامه ریزی آموزشی

       دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره):

 •   مطالعات سیاسی جهان اسلام

       دانشگاه آزاد اسلامی (علوم تحقیقات):

 •   مطالعات توسعه اجتماعی ایران

        پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

 •  تحقیقات فرهنگی ایران

      دانشگاه پیام نور:

 •  دانش حقوق مدنی

  لیست مترجم‌های اصلاح شده 

 • علم نت 
 • فیلیمو 
 • ایرانداک 
 • مجلات تخصصی نور(نورمگز)
 • نورسافت
 • ساعت ایرانداک 

لیست مترجم‌های افزوده شده: 

 

صفحه‌ها